Skapande Rörelse

öppen ateljé, bildarbete enskilt och grupp, bild,form & skrotverkstäder, kroppsbehandlingar i zen-shiatsu och reiki, kurser i wuji gong och qigong

Ateljén

Ateljén 2014

Bildgrupper för vuxna. Hör av dig om du vill vara med.

Kreativitet och skapande är alltings grund. Det är allt. Det ligger i själva ordet.

Jag tror på det som inte finns för allt som finns har en gång inte funnits..

I ateljén tar själen form i materien, i tomrummet mellan mig och världen får den inre världen gestalt.

Att skapa är helande och roligt, skönhet och fulhet möter varandra. Det kan ge insikt och medvetenhet. Det leder framåt, utvecklar och skapar samtal och upplevelse med omvärlden. Vi skapar hela tiden - bara uttrycksmedlet och formen skiftar. Vare sig vi målar, skulpterar, dansar eller väver, bygger flaskskepp, gör barn, hus eller dataprogram så skapar vi. Alltid.

Här finns en ateljé. Ateljén är öppen för alla. Ibland är det grupper här, som bildgruppen som du kan gå med i eller boka egen målar/bildsamtalstid med mig.

I ateljén finns alla slags material, färg, lera, småskrot, gips, papier maché, tyg, sand.